Bagaimana Cara Kita Memandang Harta

09 November 2017 - Kategori Blog

🌹Bagaimana Cara Kita Memandang Harta🌹

💦Embun Pagi Edisi 222-223💦

Bagaimana cara kita memandang harta, akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita mencari atau menjemput harta tersebut. Salah dalam memandang, akan salah pula cara kita menjemputnya. berikut ini beberapa poin yang bisa kita jadikan landasan dalam menjemput harta.

✅ Landasan harta-benda adalah Tauhid Mulkiyah, yaitu meyakini hanya ada satu Sang Pemilik, yaitu Allah Ta’ala

Allah al-Maalik yang memiliki seluruh isi jagat alam raya ini, termasuk harta benda, nyawa, dan tubuh kita. Allah berfirman, yang artinya :

“…..”Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun” – sesungguhnya semua milik Allah dan sesungguhnya semua pasti kembali kepada-Nya” (QS al-Baqarah 2:156).

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi….” (QS al-Baqarah 2:284).

.

✅ Manusia harus sangat menyadari bahwa harta-benda merupakan amanah (titipan, barang pinjaman) dari Allah Ta’ala

Sesungguhnya manusia di dunia ini tidak memilikinya tetapi dia hanya dititipi atau dipinjami harta-benda oleh Allah, sehingga sifatnya hanya sangat sementara. Allah berfirman, yang artinya :
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS an-Nisaa’ 4:58).

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh” (QS al-Ahzaab 33:72).

bagaimana cara kita memandang harta

✅ Cinta kepada harta-benda harus dalam rangka cinta kepada Allah, Sang Pemilik harta yang sesungguhnya

Allah berfirman, yang artinya :
“Katakanlah: “jika bapak – bapak , anak-anak , saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNYA dan dari berjihad di jalan NYA, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan NYA”. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik (QS at-Taubah 9:24).

.

✅ Sumber harta-benda yang dicari harus merupakan sumber yang diijinkan Allah Ta’ala yaitu sumber halaalan-thayyiban

Allah SWT berfirman, yang artinya :
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS al-Baqarah 2:168).

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah” (QS al-Baqarah 2:172).

.

✅ Penggunaan atau pembelanjaan harta-benda harus dengan jalan dan tujuan yang diijinkan Allah SWT yaitu jalan-tujuan halaalan-thayyiban

Allah SWT berfirman, yang artinya :
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS al-Baqarah 2:261).

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS an-Nisaa 4:29).

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar” (QS al-Hujuraat 49:15).

Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan menolong kehidupan kita semua.

*Bersambung bagaimana cara kita memandang harta bagian dua

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌹🌹==========🌹🌹
💦💠💠💠💠💠💠💠💠💠💦
*Griya AlQur.an ArRahman. Purwokerto*🖊
💙 Griya Satria Bantarsoka Blok Y 10 Rt 5/Rw 10 kel Bantarsoka Purwokerto Barat
☎ WA/Tlp: 08122739743
💚Kang Machfulyono
:💜💚💛💙💚💛💜💙💛💚

Dapatkan Diskon
Daftar newsletter